The icons of Berat

Title: “The icons of Berat”

Author: Leon Çika, Ylli Drishti

Language: English


Pages: 101

 

Publishing house: Mali Pleshti, Tirana, Albania

Price:
€20

ISBN: 999-43-923-7-7

Call us now: +355-677165606

Albumi me titull: “Ikonat e Beratit – The icons of Berat”, i kushtohet koleksionit të ikonave  dhe objekteve liturgjikë të Muzeut Kombëtar “Onufri”, Berat. Koleksioni i muzeut përbëhet nga 173 objekte të përzgjedhura nga një fond prej mëse 1500 objektesh, ku 106 janë ikona (shek.XIV-XIX) dhe 67 janë objekte liturgjike (dru, metal, argjend, ar, pëlhura të qëndisura me fije ari dhe agjendi. Koleksioni i ikoneve u përket piktorëve ikonografë shqiptarë që kanë krijuar në shekujt XIV – XX: Onufri, Nikolla i biri i Onufrit, Onufër Qiprioti, David Selenica, Kostandin Shpatarakut dhe Dinastisë së piktorëve ikonografë Çetiri (Gjergji, Nikolla, Johani, Naumi, Gjergji i riu), dhe të shumë piktorëve të tjerë anonim. Ikonabartësin e katedrales së Beratit e ka gdhëndur mjeshtri Naumi nga Lavdari i Oparit dhe mjeshtër Stefan Barka nga Misrasi i Oparit,në fillimin e shek.XIX (1807).Në album jepet historia e koleksionit të ikonave, kronika e qyteiti të Beratit, biografitë e ikonografëve shqiptarë dhe fjalori ikonografik.  

Authors

en_US